همکاری با ما

براي داشتن يك سازمان موفق فقط استخدام چند نيروي انساني كافي نيست . زير اين نيرو هاي انساني فقط فعاليت و كارهايي كه به آنها محول شده را انجام مي دهند

در واقع هر سازماني كه سرمايه مالي بيشتري داشته باشد دليل بر موفقيت آن نيست

مديريت مجموعه دنبال سرمايه هاي انساني است تنها راه موفقيت و پيشرفت يك سازمان داشتن سرمايه هاي انساني است ، داشتن متخصصان دلسوز و باهوش و.. موفقيت هر سازماني را تضمينن خواهد كرد  

الويت اين سازمان تامين خواسته ها و نياز هاي مادي و غير مادي اين افراد است زيرا اين سرمايه هاي انساني ما هستند كه به عنوان نماينده اين مجموعه با افراد و سازمان ها و خانواده ها ، مستقيما در ارتباط هستند و با تاميين نياز هاي آنها باعث پيشرفت آنها ودر مرحله بعدي پيشرفت اين مجموعه خواهند بود

از تمام دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي و دانشجويان و فارغ التحصيل هاي دانشگاه هاي برتر كشور (تهران ، شريف، شهيد بهشتي و..) دعوت مي شود تا در يك محيط بسيار عالي و با شرايط ويژه (در زمان دلخواه خود كه وقت آزاد دارند )  شروع به كار كنند

لطفا جهت همكاري فرم زير را تكميل كنيد

نام و نام خانوادگي ( الزامي )

نام دانشگاه محل تحصيل ( الزامي )

رشته تحصيلي ( الزامي)

رتبه در كنكور ( الزامي )

شماره تماس ( الزامي )

ایمیل شما (الزامی)

پیام شما