راه های مقابله باعوامل حواس پرتی وتقویت حافظه

برای مقابله با حواس پرتی های موقع درس خواندن باید به راه کار خاص و مناسب با آن توجه نمود. که نکات زیر می

ادامه

تغذیه در فصل امتحانات و کنکور

آیا میدونید که چجوری درفصل امتحانات  و کنکورتغذیه داشته باشید که بهترین راندمان را داشته باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟ اول از همه صبحانه  که اصلا کسی بهش

ادامه