منشور اخلاقی اندیشه سازان ترقی

 منشور اخلاقی موسسه فرهنگي ديجيتال انديشه سازان ترقي بهترین مردمان : سودمندترین آن ها برای مردم هستند پیامبر اکرم صلّی‌ الله‌ عليه‌ وآله   بهترین

ادامه